so logo new

logoSi

    Новини

    Инспекторите санкционираха търговски обект за изхвърляне на кашони


    При осъществяване на текущ контрол служителите от районен инспекторат "Връбница" са установили изхвърляне на отпадъци от опаковки в контейнерите за битови отпадъци от търговски обект „Деница Маркет“ ООД. Извършеното представлява нарушение на чл. 22, т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община и на търговския обект е наложена санкция. Проверки на търговски обекти за спазване изискванията за разделно събиране на различните потоци отпадъци са извършени и в останалите райони на СО. Такива нарушения са установени и в районите "Красно село", "Средец", "Възраждане" и "Илинден"viber image 2020 02 05 16 26 04.