so logo new

logoSi

    Новини

    Установено смесване на отпадъци в район „Средец“


       Инспекторите от районен инспекторат „Средец“ извършиха проверка по сигнал за изхвърлени отпадъци от опаковки /кашони/ в контейнерите за битови отпадъци, разположени на ул. „Славянска“, както и до тях. При проверката не са установени лицата, извършили нарушението, както и не са открити доказателства, чии са кашоните. На обектите в близост до адреса в т.ч и на администрацията на Министерстерството на правосъдието са дадени предписания с постоянен срок за изпълнение да разделят потоците отпадъци, образувани от дейността им и да ги изхвърлят в определените за целта контейнери.
    Това е повод да се обърнем още веднъж към гражданите, търговците и всички, които образуват отпадъци от опаковки, че следва такива отпадъци да се привеждат във възможно най-малък обем и да се изхвърлят само в цветните контейнери. viber image 2020 03 26 12 59 52viber image 2020 03 26 12 39 50