so logo new

logoSi

    Новини

    В район Слатина стикират излезли от употреба автомобили


    Днес, на 20 май, стикиране на излезли от употреба моторни превозни средства се извърши на ул. "Едисон", "Каймакчалан", "Братован",  ж.к. "Христо Смирненски"  бл. 68 и 70 и "Голаш" в район Слатина. Комисия от експерти провери дали превозните средства, които видимо са изоставени на общински площи отговарят на критериите, за да имат поставен стикер- предписание, в който доброволно е упоменато, че  след 3 месечен срок  собствениците им трябва сами да си преместят колите. В района от началото на годината са стикирани 64 броя такива автомобила с прекъсване на работата в периода на извънредното положение, от които 20 са преместени принудително, а 9 броя доброволно. За останалите коли тече процедурата. IMG 19d45da541b757a3f29aea1feea5e0a8 VIMG dd753368c18e49a478a356e0f5a2fbe1 VДнес са регистрирани 13 броя  излезли от употреба моторни превозни средства като комисията продъжава работата. 

     Досега са установени близо 16 000 автомобила, откакто през 2008 г. стартира процедурата по премахване на излезли от употреба моторни превозни средства. Оттогава доброволно са преместени около 10 000, а принудително 2000 от фирмата, с която Столичната община има подписан договор.