so logo new

logoSi

    Новини

    В парк Заимов за неразрешена търговска дейност на открито последва акт


    В парк Заимов, инспектори от район "Оборище" съставиха акт на лице за извършване на търговparkска дейност без разрешение. Търговецът е получил акт на основание чл. 26, ал 1 от  Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност.

    Инспекторите са проверили и търговците на мартеници по бул. "В. Левски", бул. "Я. Сакъзов", бул. "М. Луиза", бул. "Мадрид" и бул. "Ситнаково". Проверяващите не са констатирали нарушения при извършване контрола.