so logo new

logoSi

   

  ЧЕСТО СРЕЩАНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА:

  1. Забранява се извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда по чл.61 ,т.12 от „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“1
  2. Забранява се извършването на строително-монтажни работи (СМР), ремонтни дейности и премахване на строежи без устройство за измиване на ходовата част на строителните машини излизащи от строителният обект по чл.61, т.17 от „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“2
  3. Забранява се замърсяването на пътните платна и/или местата за обществено ползване от машини и механизация с неизмита или замърсена ходова част по чл.61, т.10 от „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“3
  4. Забранява се поставяне и/или разполагане на строителни материали, строителни отпадъци и земни маси и други предмети без съответното разрешение в общински имоти (тротоари, улици, зелени площи и др.), предназначени за обществено ползване чл.71, т.22 от „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“4
   5
  5. Забранява се изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси извън местата, определени за обезвреждането и/или оползотворяването им и притежаващи разрешение по ЗУО по чл.61, т.8 от „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“6

  СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  1. БРОЙ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

   

  7

   

  1

  Средец

  16

  2

  Красно село

  36

   3

  Възраждане

  86

  4

  Оборище

  38

  5

  Сердика

  39

  6

  Подуяне

  45

  7

  Слатина

  35

  8

  Изгрев

  26

  9

  Лозенец

  119

  10

  Триадица

  92

  11

  Красна поляна

  6

  12

  Илинден

  9

  13

  Надежда

  43

  14

  Искър

  26

  15

  Младост

  36

  16

  Студентски

  62

  17

  Витоша

  131

  18

  Овча купел

  50

  19

  Люлин

  37

  20

  Връбница

  35

  21

  Нови Искър

  16

  22

  Кремиковци

  7

  23

  Панчарево

  29

  24

  Банкя

  24

  2. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА МЕСЕЦА:

  8

   

  НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ