Столична община, чрез Столичен инспекторат и районна администрация „Оборище“, „“Люлин“ и „Слатина” стартира инициатива за организирано събиране на стари дрехи и други текстилни материали от гражданите с цел да не използват за горене след изхвърлянето им . .

Гражданите могат да се освободят от ненужен текстил като го занесат на посочените по- долу адреси:

  • район „Оборище“ - ул. „Париж“ № 5 пред административната сграда на Столичен инспекторат;
  • район „Слатина“ – бул. „Шипченски проход“ № 67, административна сграда на район „Слатина“;
  • район „Люлин“ – ж.к. „Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ - паркинга на магазин „Домко“;

Старите дрехи ще се поставят в контейнери с надпис „Текстил“, след което ще се събират от фирми, притежатели на разрешение за дейности с отпадъци за последващото им оползотворяване.