so logo new

logoSi

  Стажове

  Стажове в Столичен инспекторат към Столична община

  В Столичен инспекторат към Столична община се провеждат стажове за български студенти, обучаващи се в университети в България и в чужбина. Стажовете могат да се извършват, както на място в Столичен инспекторат, така и виртуално с помощта на информационните технологии.

  Професионалните направления са съобразени с дейността на Столичен инспекторат- „Екология“, „Ветеринарна медицина“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Право“, „Администрация и управление“ и др. в зависимост от актуалната необходимост и възможност за приемането на стажанти.

  За актуална информация за предлагани стажантски позиции, моля следете портала на Министерски съвет – http://staj.government.bg.    

  Защита на личните данни
  [СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ 2019 | Дизайн и разработка: Comtechsys